Wat moet je leren voor het auto theorie examen?

Je hebt een datum voor het examen besproken, en je bent klaar om te gaan leren. Maar wat moet je eigenlijk precies leren? Wat is belangrijk, en wat is minder belangrijk? Een veel voorkomend probleem is dat aankomende automobilisten niet zo goed weten waar ze moeten beginnen. Door je goed in te lezen over het examen en een idee te krijgen waar de zwaartepunten liggen, kun je je beter voorbereiden en meer tijd en moeite steken in het oefenen van de zaken die er toe doen. Lees dus verder voor enkele auto theorie tips over hoe het theorie-examen in elkaar zit, en wat er precies getoetst gaat worden.

Opbouw van het CBR-examen

Sinds enige tijd bestaat het auto theorie examen uit twee onderdelen. Het CBR wil daarmee vooral testen of jij je met een gedegen kennis van verkeersregels, wetgeving, inzicht en zaken rondom milieu, op een veilige en goede manier op de weg kunt begeven. Het toepassen van de regels in de praktijk staat daarbij voorop. Voordat je een aantal vragen krijgt over de stof uit het theorieboek, krijg je dan ook meerkeuzevragen die testen of jij goed kunt handelen in gevaarsituaties  en de auto theorie in praktijksituaties kunt toepassen. Om dit onderdeel op een goede manier te maken, moet je dus niet alleen goed weten hoe de verkeersregels in elkaar steken, maar ook snel en beslist kunnen reageren in de praktijk.

Het toetsen van gevaarherkenning

Tijdens het onderdeel waarbij je getoetst wordt op gevaarherkenning, krijg je steeds een foto te zien. Op de afbeelding is van achter het stuur een verkeerssituatie Gevaarherkenningafgebeeld, waarop zich een (potentieel) gevaarlijke situatie voordoet: bijvoorbeeld een uitwijkende vrachtwagen, een nauwe straat met fietsers die oversteken, enzovoorts. Aan jou wordt steeds de vraag gesteld hoe je zou reageren in deze situatie. De keuzes die krijgt zijn om te remmen, om het gas los te laten, of om niets te doen. De gevaarherkenning bestaat uit 25 vragen, waarvan je er minimaal dertien goed moet hebben om te kunnen slagen. Dat lijkt wellicht een gemakkelijke opgave, maar vergis je niet: je krijgt niet veel tijd om de vragen te maken, en het inschatten van gevaren op een foto is vrij lastig.

Hoe bereid je je voor op dit onderdeel?

Het onderdeel om gevaarherkenning te toetsen is nog niet lang geleden ingevoerd, en is bedoeld om te toetsen of je een goed overzicht hebt van het verkeer. Dit onderdeel wordt – ondanks dat je maar de helft van de vragen goed hoeft te hebben – door veel kandidaten als vrij moeilijk beschouwd. Het is namelijk niet zo gemakkelijk om het gevaar te herkennen en te kiezen wat de juiste handeling is. De beste auto theorie tips is dus om veel te oefenen op dit onderdeel. Op het internet zijn er meerdere websites te vinden waar je gratis, of betaald, kunt oefenen met precies dit soort vragen over auto theorie. Door regelmatig gevaarherkenningstoetsen te maken, krijg je een gevoel voor het type vraag en kun je dit onderdeel succesvol afronden.

Het leren van de auto theorie

Bij het leren voor het auto theorie examen wil je weten wat voor vragen je kan verwachten. Het is allang niet meer zo dat je vragen uit je hoofd kunt leren: het examen is iedere keer anders, en is echt ontworpen om jouw kennis van de stof te toetsen. Het examen is de afgelopen jaren op de schop genomen: daarmee is het volgens veel mensen een stuk moeilijker geworden. Je wil dus goed in de materie zitten en zeker van je zaak zijn als je de dag van het examen eenmaal aangebroken is. Zo weet je ook meteen zeker dat je, als je in de auto stapt, niet opeens voor onverwachte verrassingen komt te staan. Een paar goede auto theorie tips lees je hier.

Autotheorie getoetst

De examens van het CBR zijn er op gemaakt om te toetsen, of jij als automobilist bekwaam genoeg bent om alleen rond te rijden. Het theorie-examen test specifiek of je goed op de hoogte bent van de verkeersregels, en of je die regels toe kunt passen in de praktijk. Dat wordt getoetst in een tweetal onderdelen. Je wordt dus tijdens het theorie-examen eigenlijk op twee verschillende manieren getoetst. Zoals we hebben gezien kijkt het CBR kijkt allereerst of je een degelijke kennis hebt van de theorie van de verkeersregels, door je inzicht te testen in praktijksituaties. Daarnaast wordt ook nog uitgebreid getoetst of je de theorie over wetgeving, regels, inzicht en milieu goed kent. Dat is een belangrijk onderdeel van het examen, en bovendien het gedeelte waar je je het beste op kunt voorbereiden door goed te leren.

Goede kennis van de auto theorie

Het eerste belangrijke gedeelte van de toets bestaat uit vragen over de theorie. Als je een goed oefenboek hebt aangeschaft, moet je jezelf dus als doel stellen dat van binnen en buiten te leren. Het is dus geen kwestie van een paar uurtjes leren. Ook kan je er niet van uit gaan dat je alle vragen op je gevoel kunt beantwoorden. Een goede auto theorie tip is dat het CBR niet altijd naar de bekende weg vraagt. Er wordt vaak juist naar details gevraagd, om te verzekeren dat je de stof goed geleerd hebt. Wees dus voorbereid op vragen over uitzonderingssituaties, over minder vaak voorkomende verkeersborden, maar ook over andere zaken rondom de auto zelf (maximale lengte van de auto, bandenspanning) en over wetgeving, zoals rondom toegestane alcoholpromillages.

Aandachtspunten voor het leren voor het auto theorie examen

Voor de vragen over theorie, zijn enkele zaken van belang. Het CBR-examen bestaat altijd uit ja/nee-vragen, meerkeuzevragen en open vragen. Er worden in dit onderdeel 30 vragen gesteld over verkeersregels en wetgeving rondom autorijden, en daarna tien vragen over inzicht en milieu. Een van de veel gehoorde auto theorie tips is dat vooral de verkeersregels belangrijk zijn, en daarover krijg je inderdaad het meeste vragen. Maar aangezien je van de 40 vragen er maar vijf fout mag hebben, is het van groot belang om alle onderdelen goed te leren. Bereid je dus goed voor op ieder onderdeel: dan heb je de beste kans van slagen.

Voorbereiding op de dag van het examen

Na een aantal weken leren, oefenen en mentaal voorbereiden is het dan eindelijk zover: de dag van het auto theorie examen is aangebroken. Natuurlijk wil je graag weten wat je ongeveer kunt verwachten, zodat je niet ter plekke afgeleid of verrast wordt. Hoe ziet zo’n examen er eigenlijk uit, en wat gebeurt er precies? Om rustig en geconcentreerd te blijven tijdens het examen, zijn hier enkel auto theorie tips die je kunt opvolgen op de dag zelf. Daarmee heb je meteen al een betere kans om in één keer te slagen.